Basowe

PRS SE Kingfisher NT - gitara basowa

PRS SE Kingfisher NT - gitara basowa

Waga: 7 kg
3 300,00 zł / szt.
Do koszyka
PRS SE Kingfisher SR - gitara basowa

PRS SE Kingfisher SR - gitara basowa

Waga: 7 kg
4 040,00 zł / szt.
PRS SE Kingfisher TS - gitara basowa

PRS SE Kingfisher TS - gitara basowa

Waga: 7 kg
4 040,00 zł / szt.